κατεύθυνση


κατεύθυνση
η
διεύθυνση, φορά, πορεία: Το πλοίο άλλαξε κατεύθυνση.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.